Trzeci świat

Kategoria „trzeci świat” obejmuje bardzo dużą liczbę państw. W dawnej nomenklaturze „pierwszym światem” był szeroko rozumiany Zachód, a drugim Związek Radziecki i kraje satelickie. Pozostała część świata, czyli tak naprawdę zdecydowana większość współcześnie istniejących państw, to właśnie ów „trzeci świat”, który w dużej mierze powstał w skutek procesu dekolonizacyjnego, jaki miał swoje apogeum w drugiej połowie XX wieku.

Obecnie kraje trzeciego świata określa się mianem krajów rozwijających się. Panuje wśród nich spore zróżnicowanie, no bo w tej kategorii mieści się i lokalne mocarstwo, które ma już nawet silą pozycję w świecie, jakim jest Brazylia, jak też państwo w stanie upadku, czyli Somalia. Ogólnie rzecz biorąc, większość państw, o których jest mowa w tym artykule, to kraje z naszej perspektywy egzotyczne, no i niestety biedne.

W krajach trzeciego świata, ogólnie rzecz biorąc, standard życia jest decydowanie gorszy niż w Polsce. Panująca tam bieda ma przełożenie również na niski poziom świadczonych usług medycznych oraz higienę. To z kolei ma wpływ na niską średnią życia mieszkających tam ludzi oraz zły stan ich zdrowia.

W takich krajach często wybuchają epidemie, a społeczeństwa są dziesiątkowane przez choroby, na które ludzkość już dawno znalazła lekarstwo. Przykładowo, szacuje się, że na świecie corocznie około 450 tysięcy dzieci umiera na rotawirusy, z czego zdecydowana większość pochodzi z krajów trzeciego świata. Tego typu liczby są naprawdę zatrważające.

wzw

Post Author: Adam